Προάστιο νότια – Μάρτιος 1991

Προάστιο νότια – Μάρτιος 1991

Το Μάρτιο του 1991, η Banlieue sud μεταμορφώθηκε σε πλατό εκρήξεων. Ένας ορυκτός ρόμβος πηγαίνει παράλληλα με τις εκρήξεις των πυριτιδίων. Τίποτα δεν μένει όρθιο.